Surface Book Cũ

Surface Book 2 i7- RAM 16G- SSD 512 GTX 1060 Cũ

Surface Book 2 i7- RAM 16G- SSD 512 GTX 1060 Cũ

51.990.000₫
Surface Book 2 i7- RAM 16G- SSD 256 GTX 1060 Cũ

Surface Book 2 i7- RAM 16G- SSD 256 GTX 1060 Cũ

44.990.000₫
Surface Book 2 i7- RAM 16G- SSD 256 GTX 1060 Cũ

Surface Book 2 i7- RAM 16G- SSD 256 GTX 1060 Cũ

45.990.000₫
Surface Book 2 i7- RAM 16G- SSD 1TB GTX 1050 Cũ

Surface Book 2 i7- RAM 16G- SSD 1TB GTX 1050 Cũ

45.990.000₫
Surface Book 2 i7- RAM 16G- SSD 512GB GTX 1050 Cũ

Surface Book 2 i7- RAM 16G- SSD 512GB GTX 1050 Cũ

44.990.000₫
Surface Book 2 i7- RAM 8G- SSD 256GB GTX 1050 Cũ

Surface Book 2 i7- RAM 8G- SSD 256GB GTX 1050 Cũ

34.990.000₫
Surface Book 2 i5- RAM 8G- SSD 256GB Cũ

Surface Book 2 i5- RAM 8G- SSD 256GB Cũ

27.990.000₫
Surface Book 2 i5- RAM 8G- SSD 128GB Cũ

Surface Book 2 i5- RAM 8G- SSD 128GB Cũ

24.490.000₫
SURFACE BOOK PERFORMANCE i7- RAM 16G- SSD 1TB- GTX 965M Cũ

SURFACE BOOK PERFORMANCE i7- RAM 16G- SSD 1TB- GTX 965M Cũ

34.990.000₫
SURFACE BOOK PERFORMANCE i7- RAM 16G- SSD 512GB- GTX 965M Cũ

SURFACE BOOK PERFORMANCE i7- RAM 16G- SSD 512GB- GTX 965M Cũ

29.990.000₫
SURFACE BOOK PERFORMANCE i7- RAM 8G- SSD 256GB- GTX 965M Cũ

SURFACE BOOK PERFORMANCE i7- RAM 8G- SSD 256GB- GTX 965M Cũ

26.990.000₫
Surface Book i7- RAM 16G-  SSD 512GB dGPU CŨ

Surface Book i7- RAM 16G- SSD 512GB dGPU CŨ

23.990.000₫
Surface Book i7- RAM 8G-  SSD 256GB dGPU CŨ

Surface Book i7- RAM 8G- SSD 256GB dGPU CŨ

23.990.000₫
Surface Book i5- RAM 8G-  SSD 256GB dGPU CŨ

Surface Book i5- RAM 8G- SSD 256GB dGPU CŨ

20.990.000₫
Surface Book i5- RAM 8-  SSD 256 GB CŨ

Surface Book i5- RAM 8- SSD 256 GB CŨ

19.900.000₫
Surface Book i5- RAM 8-  SSD 128 GB CŨ

Surface Book i5- RAM 8- SSD 128 GB CŨ

17.490.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: