Surface Pro 8 Cũ

SURFACE PRO 8 I5- RAM 8GB- SSD 128GB CŨ

SURFACE PRO 8 I5- RAM 8GB- SSD 128GB CŨ

24.490.000₫
SURFACE PRO 8 I5- RAM 8GB- SSD 256GB CŨ

SURFACE PRO 8 I5- RAM 8GB- SSD 256GB CŨ

26.990.000₫
SURFACE PRO 8 I5- RAM 8GB- SSD 512GB CŨ

SURFACE PRO 8 I5- RAM 8GB- SSD 512GB CŨ

32.490.000₫
SURFACE PRO 8 I5- RAM 16GB- SSD 256GB CŨ

SURFACE PRO 8 I5- RAM 16GB- SSD 256GB CŨ

33.490.000₫
SURFACE PRO 8 I7- RAM 16GB- SSD 256GB CŨ

SURFACE PRO 8 I7- RAM 16GB- SSD 256GB CŨ

38.990.000₫
SURFACE PRO 8 I7- RAM 16GB- SSD 512GB CŨ

SURFACE PRO 8 I7- RAM 16GB- SSD 512GB CŨ

44.990.000₫
SURFACE PRO 8 I7- RAM 16GB- SSD 1TB CŨ

SURFACE PRO 8 I7- RAM 16GB- SSD 1TB CŨ

49.990.000₫
SURFACE PRO 8 I7- RAM 32GB- SSD 1TB CŨ

SURFACE PRO 8 I7- RAM 32GB- SSD 1TB CŨ

62.990.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Danh mục