Surface Pro Cũ

Surface Pro 3 i7- RAM 8GB- 512GB CŨ

Surface Pro 3 i7- RAM 8GB- 512GB CŨ

14.500.000₫
Surface Pro 3 i7- RAM 8GB- 256GB CŨ

Surface Pro 3 i7- RAM 8GB- 256GB CŨ

12.990.000₫
Surface Pro 3 i5- RAM 8GB- 256GB CŨ

Surface Pro 3 i5- RAM 8GB- 256GB CŨ

11.990.000₫
Surface Pro 3 i5- Ram 4GB- 128GB CŨ

Surface Pro 3 i5- Ram 4GB- 128GB CŨ

9.990.000₫
Surface Pro 3 i3 - Ram 4GB - 64GB CŨ

Surface Pro 3 i3 - Ram 4GB - 64GB CŨ

9.490.000₫
Surface Pro 5 i7- RAM 16GB- SSD 1TB GB Cũ

Surface Pro 5 i7- RAM 16GB- SSD 1TB GB Cũ

26.990.000₫
Surface Pro 5 i7- RAM 16GB- SSD 512GB Cũ

Surface Pro 5 i7- RAM 16GB- SSD 512GB Cũ

23.990.000₫
Surface Pro 5 i7- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

Surface Pro 5 i7- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

18.990.000₫
Surface Pro 5 i5- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

Surface Pro 5 i5- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

17.490.000₫
Surface Pro 5 i5- RAM 8GB- SSD 128GB Cũ

Surface Pro 5 i5- RAM 8GB- SSD 128GB Cũ

16.490.000₫
Surface Pro 5 i5- RAM 4GB- SSD 128GB Cũ

Surface Pro 5 i5- RAM 4GB- SSD 128GB Cũ

14.490.000₫
Surface Pro 5 M3- RAM 4GB- SSD 128GB Cũ

Surface Pro 5 M3- RAM 4GB- SSD 128GB Cũ

13.990.000₫
Surface Pro 7 i7 - RAM 16GB - SSD 1TB CŨ

Surface Pro 7 i7 - RAM 16GB - SSD 1TB CŨ

52.990.000₫
Surface Pro 7 i7 - RAM 16GB - SSD 512GB CŨ

Surface Pro 7 i7 - RAM 16GB - SSD 512GB CŨ

36.990.000₫
Surface Pro 7 i7 - RAM 16GB - SSD 128GB CŨ

Surface Pro 7 i7 - RAM 16GB - SSD 128GB CŨ

31.490.000₫
Surface Pro 7 i5 - RAM 16GB - SSD 128GB CŨ

Surface Pro 7 i5 - RAM 16GB - SSD 128GB CŨ

25.990.000₫
Surface Pro 7 i5 - RAM 8GB - SSD 128GB CŨ

Surface Pro 7 i5 - RAM 8GB - SSD 128GB CŨ

19.990.000₫
Surface Pro 7 i3 - RAM 4GB - SSD 128GB CŨ

Surface Pro 7 i3 - RAM 4GB - SSD 128GB CŨ

16.490.000₫
Surface Pro 6 i7- RAM 16G- SSD 1TB CŨ

Surface Pro 6 i7- RAM 16G- SSD 1TB CŨ

30.990.000₫
Surface Pro 6 i7- RAM 16G- 512GB CŨ

Surface Pro 6 i7- RAM 16G- 512GB CŨ

27.990.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: