Surface Pro Cũ

Surface Pro 3 i5- Ram 4GB- 128GB CŨ

Surface Pro 3 i5- Ram 4GB- 128GB CŨ

7.490.000₫
Surface Pro 5 M3- RAM 4GB- SSD 128GB Cũ

Surface Pro 5 M3- RAM 4GB- SSD 128GB Cũ

8.490.000₫
Surface Pro 5 i5- RAM 4GB- SSD 128GB Cũ

Surface Pro 5 i5- RAM 4GB- SSD 128GB Cũ

9.490.000₫
Surface Pro 5 i5- RAM 4GB- SSD 128GB LTE Cũ

Surface Pro 5 i5- RAM 4GB- SSD 128GB LTE Cũ

9.990.000₫
Surface Pro 5 i5- RAM 8GB- SSD 128GB Cũ

Surface Pro 5 i5- RAM 8GB- SSD 128GB Cũ

9.990.000₫
Surface Pro 3 i5- RAM 8GB- 256GB CŨ

Surface Pro 3 i5- RAM 8GB- 256GB CŨ

9.990.000₫
Surface Pro 3 i7- RAM 8GB- 256GB CŨ

Surface Pro 3 i7- RAM 8GB- 256GB CŨ

10.490.000₫
Surface Pro 7 i3 - RAM 4GB - SSD 128GB CŨ

Surface Pro 7 i3 - RAM 4GB - SSD 128GB CŨ

10.990.000₫
Surface Pro 5 i5- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

Surface Pro 5 i5- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

11.490.000₫
Surface Pro 5 i7- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

Surface Pro 5 i7- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

11.990.000₫
Surface Pro 6 i5- RAM 8GB- 128GB CŨ

Surface Pro 6 i5- RAM 8GB- 128GB CŨ

11.990.000₫
Surface Pro 5 i5- RAM 8GB- SSD 256GB LTE Cũ

Surface Pro 5 i5- RAM 8GB- SSD 256GB LTE Cũ

12.490.000₫
Surface Pro 7 i5 - RAM 8GB - SSD 128GB CŨ

Surface Pro 7 i5 - RAM 8GB - SSD 128GB CŨ

13.490.000₫
Surface Pro 6 i5- RAM 8GB- 256GB CŨ

Surface Pro 6 i5- RAM 8GB- 256GB CŨ

13.490.000₫
Surface Pro 3 i7- RAM 8GB- 512GB CŨ

Surface Pro 3 i7- RAM 8GB- 512GB CŨ

13.490.000₫
Surface Pro 6 i7- RAM 8GB- 256GB CŨ

Surface Pro 6 i7- RAM 8GB- 256GB CŨ

14.490.000₫
Surface Pro 6 i5- RAM 16GB- 256GB CŨ

Surface Pro 6 i5- RAM 16GB- 256GB CŨ

14.990.000₫
Surface Pro 5 i7- RAM 16GB- SSD 512GB Cũ

Surface Pro 5 i7- RAM 16GB- SSD 512GB Cũ

14.990.000₫
Surface Pro 7 i5 - RAM 16GB - SSD 256GB CŨ

Surface Pro 7 i5 - RAM 16GB - SSD 256GB CŨ

15.990.000₫
SURFACE PRO 8 I5- RAM 8GB- SSD 128GB CŨ

SURFACE PRO 8 I5- RAM 8GB- SSD 128GB CŨ

16.990.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Danh mục