Surface Cũ

Surface Go Pentium Gold - RAM 8GB - SSD 256GB LTE Cũ

Surface Go Pentium Gold - RAM 8GB - SSD 256GB LTE Cũ

13.990.000₫
Surface Go Pentium Gold - RAM 8GB - SSD 128GB Cũ

Surface Go Pentium Gold - RAM 8GB - SSD 128GB Cũ

10.990.000₫
Surface Go Pentium Gold - RAM 8GB - SSD 128GB LTE Cũ

Surface Go Pentium Gold - RAM 8GB - SSD 128GB LTE Cũ

12.990.000₫
Surface Pro 3 i7- RAM 8GB- 512GB CŨ

Surface Pro 3 i7- RAM 8GB- 512GB CŨ

14.500.000₫
Surface Pro 3 i7- RAM 8GB- 256GB CŨ

Surface Pro 3 i7- RAM 8GB- 256GB CŨ

12.990.000₫
Surface Pro 3 i5- RAM 8GB- 256GB CŨ

Surface Pro 3 i5- RAM 8GB- 256GB CŨ

11.990.000₫
Surface Pro 3 i5- Ram 4GB- 128GB CŨ

Surface Pro 3 i5- Ram 4GB- 128GB CŨ

9.990.000₫
Surface Pro 5 i7- RAM 16GB- SSD 1TB GB Cũ

Surface Pro 5 i7- RAM 16GB- SSD 1TB GB Cũ

23.990.000₫
Surface Pro 5 i7- RAM 16GB- SSD 512GB Cũ

Surface Pro 5 i7- RAM 16GB- SSD 512GB Cũ

20.990.000₫
Surface Pro 5 i7- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

Surface Pro 5 i7- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

16.490.000₫
Surface Pro 5 i5- RAM 8GB- SSD 128GB Cũ

Surface Pro 5 i5- RAM 8GB- SSD 128GB Cũ

13.990.000₫
Surface Pro 5 i5- RAM 4GB- SSD 128GB Cũ

Surface Pro 5 i5- RAM 4GB- SSD 128GB Cũ

11.990.000₫
Surface Pro 5 M3- RAM 4GB- SSD 128GB Cũ

Surface Pro 5 M3- RAM 4GB- SSD 128GB Cũ

10.990.000₫
Surface Pro 5 i5- RAM 4GB- SSD 128GB LTE Cũ

Surface Pro 5 i5- RAM 4GB- SSD 128GB LTE Cũ

13.490.000₫
Surface Pro 5 i5- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

Surface Pro 5 i5- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

14.990.000₫
Surface Laptop 2017 i7- RAM 16GB- SSD 512GB CŨ

Surface Laptop 2017 i7- RAM 16GB- SSD 512GB CŨ

20.990.000₫
Surface Laptop 2017 i7- RAM 8BG- SSD 256GB CŨ

Surface Laptop 2017 i7- RAM 8BG- SSD 256GB CŨ

18.990.000₫
Surface Laptop 2017 i5- RAM 8GB- SSD 256GB CŨ

Surface Laptop 2017 i5- RAM 8GB- SSD 256GB CŨ

14.990.000₫
Surface Laptop 2017 i5- RAM 8GB- SSD 128GB CŨ

Surface Laptop 2017 i5- RAM 8GB- SSD 128GB CŨ

15.490.000₫
Surface Pro 5 i5- RAM 8GB- SSD 256GB LTE Cũ

Surface Pro 5 i5- RAM 8GB- SSD 256GB LTE Cũ

16.490.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Danh mục