Surface Book

Surface Book 1 i5- RAM 8GB-  SSD 256GB dGPU CŨ

Surface Book 1 i5- RAM 8GB- SSD 256GB dGPU CŨ

18.990.000₫
Surface Book 1 i7- RAM 16GB-  SSD 512GB dGPU CŨ

Surface Book 1 i7- RAM 16GB- SSD 512GB dGPU CŨ

23.990.000₫
Surface Book 1 i7- RAM 8GB-  SSD 256GB dGPU CŨ

Surface Book 1 i7- RAM 8GB- SSD 256GB dGPU CŨ

20.990.000₫
Surface Book 1 i5- RAM 8GB-  SSD 256 GB CŨ

Surface Book 1 i5- RAM 8GB- SSD 256 GB CŨ

18.990.000₫
Surface Book 1 i5- RAM 8GB-  SSD 128 GB CŨ

Surface Book 1 i5- RAM 8GB- SSD 128 GB CŨ

16.990.000₫
Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- SSD 512 GB CŨ

Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- SSD 512 GB CŨ

42.990.000₫
Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- SSD 256 Cũ

Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- SSD 256 Cũ

39.990.000₫
Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- SSD 256 Cũ

Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- SSD 256 Cũ

39.990.000₫
Surface Book 2 13-Inch i7- RAM 16GB- SSD 1TB Cũ

Surface Book 2 13-Inch i7- RAM 16GB- SSD 1TB Cũ

46.990.000₫
Surface Book 2 13-Inch i7- RAM 16GB- SSD 512GB Cũ

Surface Book 2 13-Inch i7- RAM 16GB- SSD 512GB Cũ

37.990.000₫
Surface Book 2 13-Inch i7- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

Surface Book 2 13-Inch i7- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

34.990.000₫
Surface Book 2 13-Inch i5- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

Surface Book 2 13-Inch i5- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

23.990.000₫
Surface Book 2 13-Inch i5- RAM 8GB- SSD 128GB Cũ

Surface Book 2 13-Inch i5- RAM 8GB- SSD 128GB Cũ

20.990.000₫
Surface Book Performance i7- RAM 16GB- SSD 1TB- GTX 965M Cũ

Surface Book Performance i7- RAM 16GB- SSD 1TB- GTX 965M Cũ

31.990.000₫
Surface Book Performance i7- RAM 16GB- SSD 512GB- GTX 965M Cũ

Surface Book Performance i7- RAM 16GB- SSD 512GB- GTX 965M Cũ

28.990.000₫
Surface Book Performance i7- RAM 8GB- SSD 256GB- GTX 965M Cũ

Surface Book Performance i7- RAM 8GB- SSD 256GB- GTX 965M Cũ

25.990.000₫
Surface Book 2 13-Inch i5 8th- RAM 8GB- SSD 256GB MỚI

Surface Book 2 13-Inch i5 8th- RAM 8GB- SSD 256GB MỚI

39.900.000₫
Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- 1TB MỚI

Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- 1TB MỚI

64.990.000₫
Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- SSD 512GB MỚI

Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- SSD 512GB MỚI

57.990.000₫
Surface Book 2 13-Inch i7- RAM 16GB- SSD 1TB MỚI

Surface Book 2 13-Inch i7- RAM 16GB- SSD 1TB MỚI

62.990.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: