Surface Book

Chọn sản phẩm khác
Surface Book 1 i5- RAM 8GB-  SSD 128 GB CŨ

Surface Book 1 i5- RAM 8GB- SSD 128 GB CŨ

9.990.000₫
Surface Book 1 i5- RAM 8GB-  SSD 256 GB CŨ

Surface Book 1 i5- RAM 8GB- SSD 256 GB CŨ

10.990.000₫
Surface Book 2 13-Inch i5- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

Surface Book 2 13-Inch i5- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

11.490.000₫
Surface Book 1 i5- RAM 8GB-  SSD 256GB dGPU CŨ

Surface Book 1 i5- RAM 8GB- SSD 256GB dGPU CŨ

14.990.000₫
Surface Book 2 13-Inch i7- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

Surface Book 2 13-Inch i7- RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

16.990.000₫
Surface Book Performance i7- RAM 8GB- SSD 256GB- GTX 965M Cũ

Surface Book Performance i7- RAM 8GB- SSD 256GB- GTX 965M Cũ

16.990.000₫
Surface Book 2 13-Inch i5 8th - RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

Surface Book 2 13-Inch i5 8th - RAM 8GB- SSD 256GB Cũ

20.990.000₫
Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- SSD 256 Cũ

Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- SSD 256 Cũ

18.990.000₫
Surface Book 2 13-Inch i7- RAM 16GB- SSD 512GB Cũ

Surface Book 2 13-Inch i7- RAM 16GB- SSD 512GB Cũ

18.990.000₫
Surface Book 2 13-Inch i5- RAM 8GB- SSD 128GB Cũ

Surface Book 2 13-Inch i5- RAM 8GB- SSD 128GB Cũ

18.990.000₫
Surface Book Performance i7- RAM 16GB- SSD 512GB- GTX 965M Cũ

Surface Book Performance i7- RAM 16GB- SSD 512GB- GTX 965M Cũ

18.990.000₫
Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- SSD 512 GB CŨ

Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- SSD 512 GB CŨ

19.490.000₫
Surface Book 2 13-Inch i7- RAM 16GB- SSD 1TB Cũ

Surface Book 2 13-Inch i7- RAM 16GB- SSD 1TB Cũ

19.990.000₫
Surface Book 1 i7- RAM 8GB-  SSD 256GB dGPU CŨ

Surface Book 1 i7- RAM 8GB- SSD 256GB dGPU CŨ

19.990.000₫
Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- SSD 256 Cũ

Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- SSD 256 Cũ

39.990.000₫
Surface Book 1 i7- RAM 16GB-  SSD 512GB dGPU CŨ

Surface Book 1 i7- RAM 16GB- SSD 512GB dGPU CŨ

22.990.000₫
Surface Book 1 i7- RAM 16GB-  SSD 1TB dGPU CŨ

Surface Book 1 i7- RAM 16GB- SSD 1TB dGPU CŨ

26.990.000₫
Surface Book Performance i7- RAM 16GB- SSD 1TB- GTX 965M Cũ

Surface Book Performance i7- RAM 16GB- SSD 1TB- GTX 965M Cũ

27.990.000₫
Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- SSD 512GB MỚI

Surface Book 2 15-Inch i7- RAM 16GB- SSD 512GB MỚI

28.990.000₫
Surface Book 3 13-Inch i7- RAM 32GB- SSD 512GB MỚI

Surface Book 3 13-Inch i7- RAM 32GB- SSD 512GB MỚI

47.990.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền:

Danh mục